Denktank Lokaal

Denktank Lokaal is een initiatief van het Platform Vrije Politiek.
Voor inwoners en hun volksvertegenwoordigers.

Advies van de inwoners
De bouw van een nieuw theater, de veiligheid in uw wijk, het cultuurbeleid van uw gemeente of de inrichting van het winkelcentrum. Allemaal onderwerpen waar het bestuur en de raad in uw gemeente over beslissen en waar u als inwoner graag over meedenkt. De beslissing blijft bij onze volksvertegenwoordigers. Maar een goed advies van betrokken inwoners zorgt ervoor dat die beslissing beter doordacht is en een breder draagvlak heeft.

Iedere inwoner kan bij de Denktank van zijn of haar gemeente aankloppen en aangeven dat er interesse is om over een specifiek onderwerp mee te denken. De Denktankcoördinator gaat daar samen met u mee aan de slag. Samen wordt gekeken of het onderwerp ook leeft bij andere inwoners  en wordt een adviesgroep gevormd.

De samenstelling van een adviesgroep kan per onderwerp sterk verschillen. De basis wordt gevormd door een aantal inwoners die het initiatief nemen. Voor een goed advies is veel informatie nodig. Daarvoor kunnen specialisten, bedrijven of instellingen van buiten en in de gemeente benaderd worden en wordt ook aan de gemeente zelf om informatie gevraagd. Er kan gekozen worden om deze personen, bedrijven of instellingen deel te laten nemen in de adviesgroep.
De coördinator helpt bij het leggen van de juiste contacten in de gemeente en helpt bij het uitdragen en aanleveren van het advies aan de politiek, de gemeente en haar inwoners.
De politiek kan ook zelf onderwerpen aandragen. De coördinator van de Denktank zoekt dan inwoners om een adviesgroep te starten. De adviesgroepen zijn altijd politiek neutraal. De politiek zal daarom nooit zelf aan een adviesgroep deelnemen. Adviezen zijn dus ook politiek neutraal en laten altijd alle mogelijke alternatieven zien.
Alle adviezen zijn voor alle inwoners, bestuurders en volksvertegenwoordigers beschikbaar.

De Denktank
Denktank Lokaal is een landelijk initiatief. De landelijke stuurgroep ondersteunt Denktanks die per (deel)gemeente worden opgericht. De stuurgroep beschikt over een adviesbureau en een bureau voor online-inwonersadvies. Het adviesbureau zorgt voor het archiveren en beschikbaar stellen van alle adviezen die in de denktanks zijn ontstaan. Zo kunnen alle adviesgroepen in het land van elkaar leren en worden adviezen vaker gebruikt.

Adviesgroepen kunnen ook ondersteuning bij het adviesbureau  vragen voor het opzetten van adviesgroepen en het samenstellen van een goed advies. Het bureau voor online-inwonersadvies maakt het mogelijk om via internet inwoners mee te laten denken. Het houdt enquêtes of referenda over de onderwerpen waar adviesgroepen mee bezig zijn. Daartoe beschikt het over de nodige software, en ondersteunt het de gemeentelijke adviesgroepen bij het opstellen en uitvoeren van enquêtes en peilingen.

De Denktankcoördinator
Elke Denktank heeft een coördinator. De coördinator is het aanspreekpunt voor u en helpt u met het opzetten van een adviesgroep. De coördinator onderhoudt contacten met het (deel)gemeente bestuur en de raad en verzorgt de samenwerking met de gemeente en instellingen.